Računovodstvene usluge

Računovodstveno preduzeće Adria Biro DOO pruža kompletnu uslugu računovodstva i poreskog savetovanja za mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

Vođenje: Obračun:
 • Glavne knjige,
 • Analitičke evidencije kupaca, dobavljači,
 • Registara osnovnih sredstava i amortizacije,
 • Blagajne i svih pomoćnih evidencija,
 • Roba, materijala i gotovih proizvoda.
 • Evidencija PDV-a i izrada obrazaca,
 • Zarada i izrada obrazaca zarade,
 • Ugovora o delu i autorskih ugovora,
 • Zakupa i izrada obrazaca,
 • Izrada završnog računa.

Zastupamo klijente pred Poreskom upravom, pripremamo dokumentaciju za banke i dr., izrađujemo M-4 i PPP obrasce.

PORESKO SAVETOVANJE

OSNIVANJE PREDUZEĆA

 1. Savetovanje o svim pitanjima o porezu: porez na dobit preduzeća, porez na dohodak, ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja PDV-a,
 2. Obračun i kontrola plaćanja poreza,
 3. Usaglašavanje sa karticama Poreske uprave.
 1. Registracija preduzeća u APR-u i Poreskoj upravi,
 2. Mi radimo za vas prema vašim zahtevima i potrebama,
 3. Kontaktirajte nas i zakazaćemo sastanak sa vama.