Adria Biro

Pokrenite poslovanje uz knjigovodstvenu agenciju Adria Biro

Knjigovodstvena agencija Adria biro pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge, kao i usluge savetovanja. Pouzdano i ažurno vodimo Vaše poslovne knjige, poreske i ostale evidencije u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

Adria Biro d.o.o.
Jurija Gagarina 185/34
11070 Novi Beograd

Telefon:
064/225-1929
Email:
[email protected]

PIB 107392843
Matični broj 20793104
Žiro račun 205 - 173735 - 64

Registar pružalaca računovodstvenih usluga

O nama

Knjigovodstvena agencija Adria biro pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge, kao i usluge savetovanja. Pouzdano i ažurno vodimo Vaše poslovne knjige, poreske i ostale evidencije u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije.Adria biro doo osnovano je 2011. godine i od tada uspešno pruža kompletne knjigovodstvne usluge i poresko savetovanje za mikro i mala preduzeća kao i preduzetnicima.Usluge pružamo pod vodstvom diplomiranog ekonomiste sa zvanjem ovlašćenog računovođe koji poseduje višegodišnje iskustvo na poslovima finansija, računovodstva i poreskog savetovanja.Smešteni smo na Novom Beogradu, u ulici Jurija Gagarina 185, sa odličnim vezama prema svim delovima grada kao i velikim parkingom.Svakom klijentu pridajemo jednaku pažnju bez obzira na veličinu i vrstu poslovanja. Uz stručnost, brzinu i pouzdanost u obavljanju knjigovodstvenih usluga, novosnovanim privrednim subjektima pružamo pomoć davanjem vrednih poslovnih saveta i informacija.

Usluge

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge za preduzeća

Nudimo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, srpskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standarima finansijskog izveštavanja ( ovisno o veličini i potrebama klijenata) te poreskim propisima
• izrada računovodstvenih politika i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta
• vođenje finansijskog knjigovodstva ; dnevnika i glavne knjige
• knjiga ulaznih i izlaznih računa
• rekapitulacija potraživanja i obaveza
• robno knjigovodstvo
• obračun poreza na dodatnu vrednost
• vođenje evidencije osnovnih sredstava
• izrada finansijskog izveštaja
• prijava poreza na dobit
• sve ostale knjigovodstvene radnje koje nisu navedene u dogovoru sa klijentom

Ljudski resursi

Usluge obračuna plata obavljaju se u skladu sa propisima zakona o radu, poreza na dohodak građana i drugim propisima koji uređuju područje plata i ostalih primanja.
• Registracija zaposlenih
• Obracun plata , bonusa i sl.
• Obračun autorskih obračuna, ugovora o delu i drugih naknada
• Prijave i odjave zaposlenih

Savetovanje i izveštavanje

Nudimo vam celovitu uslugu – poresko i poslovno savetovanje. Individualnim pristupom pomažemo kod optimizacije poslovanja, povezivanjem poreskih i računovodstvenih propisa.• Poresko savetovanje
• Interni izveštaji prema specifičnim potrebama klijenata
• Savetovanje u vezi računovodsta i knjigovodstva
• Saveti vezani uz spcifičnost pojedinih delatnosti
• Poresko planiranje
• Izrada izveštaj za potrebe menadžmenta, uključujući izveštaje o dobiti, naplati sastrankama, dugovanja prema dobavljačima
• Komunikacija sa državnim institucijama

Cenovnik

Cenovnik uslugaS obzirom da obim knjigovodstvenih usluga varira od jednog do drugog preduzeća i cena za vođenje poslovnih knjiga nije jedinstvena. Cena knjigovodstvenih usluga ovisi o:• delatnosti i obimu posla
• broju zaposlenih
• da li ste u sistemu PDV-a
• obimu dokumentacije za knjiženje
• ostalim dodatnim uslugama po vašoj želji
Cena knjigovodstvenih usluga formira se početkom saradnje i menjaju se samo ukolikodođe do povećanja ili smanjena obima poslovanja.Orijentacione cene knjigovodstvenih usluga iskazane su eur (mesečno):

Preduzeće nije u sistemu PDV-aod 70 EUR
Preduzeće u sistemu PDV-aod 120 EUR
Preduzetnička radnja nije u sistemu PDV-aod 70 EUR
Preduzetnička radnja jeste u sistemu PDV-aod 120 EUR
Preduzeće u mirovanjuod 30 EUR
Paušalno oporezivi preduzetnikod 35 EUR
Osnivanje preduzeća120 EUR*

* Ukoliko se pri osnivanju preduzeća odlučite da nam ukažete poverenje za vođenje knjigovodstva registracija preduzeća je bez naknade.Cene su u dinarskoj protivvrednostiTačnu cenu naših usluga možemo formirati nakon razgovora sa Vama

Kontakt

Možete nam se obratiti putem telefona 064 225 1929, emailom na [email protected] ili preko kontakt forme.

Hvala.

Uskoro ćemo odgovoriti na Vašu poruku.